Dokumenti

Statut
Misija
  • Povećanje stupnja materijalizacije načela kvalitete u hrvatskom gospodarstvu i društvu u cjelini.
Vizija
  • Hrvatsko društvo menadžera kvalitete nezaobilazni je partner u svim značajnijim projektima kojima je cilj kontinuirani razvoj sustava upravljanja (kvaliteta, okoliš, sigurnost, društvena odgovornost, rizici) u organizacijama te povećanje konkurentske sposobnosti hrvatskog gospodarstva.
Politika
  •  
Ciljevi
  1. Jačanje konkurentske sposobnosti hrvatskoga gospodarstva.
  2. Afirmacija sustava vrednota u čijem su ishodištu: kvaliteta, društveno odgovorno poslovanje i demokracija.
  3. Znanstveno istraživački rad u području sustava upravljanja.
  4. Povećanje razine obrazovanja iz područja sustava upravljanja.
  5. Izgradnja i primjena institucionalnog okvira radi povećanja stupnja materijalizacije načela upravljanja kvalitetom.
  6. Primjena teorijskih i praktičnih rješenja na jačanju sustava upravljanja u praksi.
Etički kodeks
Pravilnici
Poslovnik
Rješenje