7. međunarodni simpozij

Pripremio: dr. sc. Miroslav Drljača

Kvaliteta naš izbor za budućnost radni je naziv pod kojim je u vremenu od 24. do 26. listopada 2005. godine, u hotelu Ivan u okviru hotelskog naselja Solaris u Šibeniku, održan 7. međunarodni Simpozij o kvaliteti u organizaciji Hrvatskog društva menadžera kvalitete. Na Simpoziju je sudjelovalo preko 120 znanstvenika i stručnjaka iz šest zemalja: Austrije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Rusije, Srbije i Crne Gore i Hrvatske.

Simpozij je otvorio predsjednik Hrvatskog društva menadžera kvalitete Ante Jerković. U pozdravnom govoru naglasio je kako se Simpozij održava neposredno nakon početka pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom o punopravnom članstvu i kada se čine značajni napori u ostvarivanju normativnih i drugih pretpostavki za prijem u punopravno članstvo. Pridružujući se ovim naporima Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, organizacijom 7. međunarodnog Simpozija o kvaliteti, daje svoj znanstveni i stručni doprinos. Zajedno s ostalim relevantnim organizacijama i institucijama u području sustava upravljanja kvalitetom Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, dodao je Ante Jerković, spremno je podnijeti teret zadaća u podizanju razine kompetencije kadrova te kroz znanstvenu i stručnu pomoć gospodarskim subjektima te državnim organizacijama i institucijama, pomoći kako bi Republika Hrvatska u planiranoj dinamici vremena ostvarila pretpostavke za ulazak u punopravno članstvo Europske unije. Na kraju obraćanja sudionicima Simpozija Ante Jerković zahvalio je svim sudionicima, autorima radova, predstavnicima domaćina, gradu Šibeniku i Šibensko-kninskoj županiji, medijima te pokroviteljima i sponzorima. U prigodnom obraćanju Simpozij su pozdravili:

 • Ivan Krpan – u ime Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva,
 • Trpimir Župić – u ime Hrvatske gospodarske komore,
 • Mladen Vrebčević – u ima Hrvatske akreditacijske agencije,
 • dr. sc. Marijan Andrašec – u ime Državnog zavoda za mjeriteljstvo,
 • Judith Winter – u ime Quality Austria Beč,
 • prof. dr. sc. Nina Aniskina – u ime Institura Yaroslav iz Ruske Federacije,
 • prof. dr. sc. Juliana Gajnullina – u ime Univerziteta Kazan iz Ruske Federacije,
 • prof. dr. sc. Viktor Timchenko – u ime Univerziteta St. Petersburg iz Ruske Federacije,
 • mr. sc. Božidar Ljubić – u ime Hrvatskog društva za kvalitetu,
 • Zlatko Mesić – u ime sudionika iz Bosne i Hercegovine,
 • Dejan Nikolić – u ime sudionika iz Srbije i Crne Gore,
 • Aleksandar Dimitrovski – u ime sudionika iz Makedonije,
 • mr. Ivica Poljičak – predsjednik Gradskog vijeća grada Šibenika – u ime grada Šibenika kao domaćina Simpozija

7. međunarodni Simpozij o kvaliteti prati Zbornik radova u kojem su publicirani znanstveni i stručni radovi prezentirani na Simpoziju. Urednica dr. sc. Seka Kugler i Uređivački odbor sastava: dr. sc. Nenad Injac, prof. dr. sc. Marko Bešker i mr. sc. Miroslav Drljača, uredili su Zbornik radova odlučivši se za sljedeću strukturu:

Kvaliteta i poslovna uspješnost

 • Aniskina, Nina: Primjena procesnog pristupa u cilju povećanja učinkovitosti upravljanja osobljem
 • Buntak, Krešimir: Značaj i uloga kontrolinga u sustavima upravljanja kvalitetom
 • Čizmić, Vlasta: Odgovornost Uprave za kvalitetu i poslovnu uspješnost
 • Drljača , Miroslav: Konzistentnost kvalitete i poslovne uspješnosti u Hrvatskoj
 • Gaži Pavelić, Katarina: Priprema za vođenje projekta
 • Hulenić, Davor: Neprekidno poboljšanje i organizacija koja uči
 • Injac, Nenad: Menadžer kvalitete – priznata struka i poziv?
 • Pavel A. Loncih i Katarina V. Malysheva: Upravljanje kvalitetom u automatiziranim proizvodnim sustavima
 • Miljević, Slavomir i Krešimir Bunatak: Pravni aspekti kao novi uvjeti u postupku uvođenja norme ISO 9001:2000 i auditiranja
 • Sučić, Branka: EOQ menadžer kvalitete – zvanje potrebno Europi
 • Umihanić Bahrija, Fazlović Senad, Nuković Admir i Fahrudin Salihović: Menadžerske odluke za implementiranje sistema kvaliteta u poduzećima

Kvaliteta – naš izbor

 • Benčić, Antun: Statističke metode u postupcima poboljšanja sustava kvalitete
 • Cota, Petar: Trgovačka društva u vlasništvu države i upravljanje kvalitetom
 • Dreković Jakub, Skaka Zijad i Husein Krajina: Informisanje u službi kvaliteta
 • Gligorić, Goran: Kako učiniti „vidljivim“ upravljanje kvalitetom
 • Kudačkova, Svetlana: Integracijske mogućnosti menadžmenta kvalitete i public relation
 • Lisse, Stanislav: Menadžment uslugama u informacionim tehnologijama
 • Stanko, Zoran: Integrirani sustavi upravljanja u državnoj upravi
 • Vasiljkov Jurij i Nenad Injac: Zadaci edukacije stručnjaka za kvalitetu o statističkim metodama
 • Winter, Yudith: Austria Quality Seal

Kvaliteta i obrazovanje

 • Antonova I. Irina, Bašinova N. Svetlana i Aleksandar A. Suharev: Ocjena kvalitete pripreme stručnjaka
 • Antonova I. Irina, Gajnullina F. Liliana, Kovaljčuk A. Svetlana i Aleksandar A. Suharev: Suvremeni sustav obrazovanja stručnjaka: od kompenzacijskog prema naprednom
 • Antonova I. Irina i Svetlana A. Kovaljčuk: Uloga informacijske podrške u upravljanju kvalitetom obrazovnih usluga
 • Avelini Holjevac, Ivanka: Kvaliteta visokog obrazovanja za menadžere
 • Bele, Dubravka: Kvaliteta u poduci stranih jezika (Europska jezična mapa)
 • Gušina, L.: Ocjena kvalitete školovanja kod stručnog usavršavanja

Bolonjski proces i kvaliteta

 • Belak Stipe i Dijana Čičin-Šain: Usklađivanje kvalitete studija menadžmenta sa zahtjevima Bolonjskog procesa
 • Belak Stipe, Perkov Josipa i Tanja Radić: Kontrola kvalitete nastavnog procesa
 • Gajnullina Liliana i Irina I. Antonova: Ocjenjivanje kvalitete obrazovanja u Rusiji u uvjetima realizacije Bolonjske deklaracije
 • Lazibat Tonći i Tomislav Baković: Sustavi upravljanja kvalitetom u visokom školstvu
 • Sokolić, Dražen: Bolonjski proces i kvaliteta

Kvaliteta – upravljanje okolinom i rizicima

 • Bešker, Marko: Politika upravljanja okolišem nezaobilazni dio procesno orijentiranog sustava upravljanja kvalitetom
 • Čiček, Josip: Društveni aspekti održivog razvoja
 • Gajić, Ružica: Primjena suvremenih tehnologija pri uvođenju i održavanju ISO 14001 sustava
 • Gušina L. i Jurij Vasiljkov: Metode izračuna rizika u sustavima menadžmenta sigurnosti
 • Lipert, Marko: Kvaliteta i upravljanje rizicima

U Zborniku radova objavljeno je 36 znanstvenih i stručnih radova na hrvatskom ili engleskom jeziku i sažecima na engleskom odnosno hrvatskom jeziku. Rad Simpozija odvijao se u plenumu. Tijekom Simpozija obavljena je i promocija knjige pod naslovom Politika okoliša, kojoj je autor prof. dr. sc. Marko Bešker. Promotori knjige bili su primarijus dr. sc. Josip Čiček kao recenzent i mr. sc. Miroslav Drljača kao urednik knjige. Na prigodnoj svečanosti uručeni su certifikati EOQ Quality Systems Manager-a polaznicima 15. generacije europske škole menadžera kvalitete u Hrvatskoj. Diplome su uručili dr. sc. Nenad Injac i mr. sc. Božidar Ljubić – predsjednik Hrvatskog društva za kvalitetu. Osim radnog dijela sudionici Simpozija boravili su na poludnevnom izletu i tom prigodom posjetili grad Trogir.

Hrvatsko društvo menadžera kvalitete najsrdačnije zahvaljuje autorima, suradnicima, medijima, domaćinima, pokroviteljima i sponzorima.


7. međunarodni Simpozij o kvaliteti – Kvaliteta – naš izbor za budućnost održan je pod pokroviteljstvom:

 • Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske
 • Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
 • Hrvatske gospodarske komore
 • Hrvatskog zavoda za norme
 • Državnog zavoda za mjeriteljstvo
 • Hrvatske akreditacijske agencije
 • Europskog centra za kvalitetu Moskva

Uspješnu pripremu Simpozija pored autora i suradnika pomogli su i sponzori:

 • Enel inženjering d.o.o. IDS Scheer Partner for Croatia, Split
 • Hrvatska gospodarska komora, Zagreb
 • Maziva – Zagreb d.o.o. član INA grupe, Zagreb
 • Oskar d.o.o., Zagreb
 • Potomac Ltd. (brand Croatia), Zagreb
 • Zračna luka Zagreb d.o.o., Zagreb
 • Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske