Tijela Društva

Predsjednik:
 • Izv. prof. dr. sc. Miroslav Drljača
Upravni odbor:
 • Izv. prof. dr. sc. Miroslav Drljača – predsjednik/President
 • Aleksandra Kljajić – tajnica/Secretary
 • Anita Zado Bešker, prof.
 • Mr. sc. Gabrijela Abramović
 • Prof. dr. sc. Krešimir Buntak
 • Blaženka Vlahović, univ. spec. oec.
 • Mr. sc. Mirela Zečević
Nadzorni odbor:
 • Sanja Rojčević, dipl. krim. – predsjednica/President
 • Dr. sc. Ivanka Lovrenčić Mikelić
 • Ljubica Kolbas, prof.
Sud časti:
 • Doc. dr. sc. Igor Štimac – predsjednik/President
 • Mr. Dubravka Belé
 • Prof. dr. sc. Marko Bešker