14. međunarodni simpozij

Zaključci 14. međunarodnog simpozija o kvaliteti

14. međunarodni simpozij o kvaliteti u organizaciji Hrvatskog društva menadžera kvalitete (HDMK) održan je 21. i 22. ožujka 2013. godine u Rovinju. Suorganizator simpozija je Czestochowa University of Technology, Faculty of Management, Institute of Production Engineering Czestochowa, Poland i The Managers of Quality and Production Association Czestochowa, Poland. Na simpoziju je sudjelovalo oko 120 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Zbornik radova koji prati simpozij sadrži 50 znanstvenih i stručnih radova autora iz 16 zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Finske, Irana, Kosova, Makedonije, Poljske, Rumunjske, Rusije, SAD, Slovenije, Srbije, Turske, Velike Britanije i Hrvatske. Nakon prezentiranih radova i održanih rasprava, Upravni odbor HDMK formulirao je slijedeće zaključke simpozija:

  1. Za simpozij je, nakon međunarodne recenzije, prihvaćen najveći broj znanstvenih i stručnih radova do sada, od autora iz najvećeg broja zemalja do sada, što je odraz kvalitete simpozija i jačanja međunarodne suradnje i ugleda HDMK.
  2. Simpozij je prvi put organiziran zajedno sa suorganizatorom iz inozemstva.
  3. Najviše radova odnosi se na tematsku cjelinu Kvaliteta i konkurentnost, Kvaliteta u proizvodnji i građevinarstvu, Kvaliteta u obrazovanju i sportu, iz čega se zaključuje da su: konkurentnost gospodarstva, praktična primjena načela upravljanja kvalitetom i obrazovanje, područja koja ispunjenje zahtjeva za kvalitetom vide kao šansu za poboljšanje.
  4. Problematika energijske učinkovitosti i dalje je predmet velikog interesa i praktičnog djelovanja. Razlozi tome su: Hrvatska nema dovoljno energenata za svoje potrebe zbog čega ih uvozi, uvoz energenata zahtijeva izdvajanje znatnih financijskih sredstava i u provedbi projekata energijske učinkovitosti vidi se mogućnost pokretanja novog investicijskog ciklusa u Hrvatskoj.
  5. Kvaliteta shvaćena kao ispunjenje zahtjeva norme ISO 9001 još nije prodrla u sferu politike.
  6. Primjena načela kvaliteta u informiranju javnosti putem medija bitno zaostaje za primjenom kvalitete u drugim djelatnostima, a kršenje Zakona o medijima gotovo je pravilo. S obzirom na utjecaj medija na formiranje javnog mišljenja, informiranje, obrazovanje i izgradnju sustava vrednota, ova činjenica predstavlja nedostatak u razvoju sustava upravljanja na razini najšire društvene zajednice i zahtijeva značajan napor svih sudionika u toj djelatnosti u cilju poboljšanja.
  7. Ispunjenje zahtjeva norme ISO 9001 može značajno poboljšati sustav upravljanja javne uprave (općine, gradovi, županije, ministarstva, ostale državne institucije), u većoj mjeri afirmirati ih kao servis građana, poboljšati kvalitetu usluga za građane i gospodarstvo, povećati produktivnost i konkurentnost gospodarstva.
  8. Pored krize sustava vrednota, moralne krize i ekonomske krize, za Hrvatsku je karakteristična i kriza upravljanja na svim razinama, što predstavlja značajan nedostatak u provedbi strukturnih društvenih reformi i poboljšanju konkurentnosti gospodarstva.

Okvir za donošenje ovih zaključaka predstavljen je sudionicima 14. međunarodnog simpozija o kvaliteti u Rovinju, prilikom zatvaranja simpozija 22.3.2013. godine, a zaključke je usvojio Upravni odbor Hrvatskog društva menadžera kvalitete na 33. sjednici održanoj 17.4.2013. godine u Zagrebu.

Zagreb, 17.4.2013.

Za Upravni odbor HDMK
Dr. sc. Miroslav Drljača
Predsjednik