22. međunarodni simpozij

KVALITETA - JUČER, DANAS, SUTRA

Poreč, Hrvatska, 9.-11. lipnja 2021.