O Društvu

HDMK je osnovano 3.7.1996. godine. Broji preko 150 članova iz zemlje i inozemstva. Cilj je HDMK okupljanje stručnjaka iz područja kvalitete zbog razvijanja, promicanja i širenja politike i razvoja sustava upravljanja kvalitetom sukladno sa zahtjevima međunarodnih normi ISO 9000, ISO 14000 i drugih. Zadatak je HDMK unapređivanje teorije, prakse i kulture kvalitete, podržavanje i provođenje znanstvenog i stručnog rada u području upravljanja, osiguranja i kontrole kvalitete te zalaganje za potpuniju primjenu rezultata znanstveno-istraživačkog i stručnog rada u unapređivanju sustava kvalitete u Republici Hrvatskoj. HDMK je do sada organiziralo i uspješno održalo 25 međunarodnih simpozija o kvaliteti, na kojima je sudjelovalo oko 1.100 autora iz 40 zemalja svijeta, s 920 znanstvenim i stručnim radom objavljenim u zbornicima. Visoki pokrovitelji 10. simpozija održanog u ožujku 2009. godine u Zadru, 15. simpozija održanog 2014. godine u Zagrebu i 20. simpozija održanog 2019. godine u Puli, bili su tadašnji predsjednici, odnosno Predsjednica Republike Hrvatske.

HDMK okuplja znanstvenike i stručnjake, menadžere kvalitete, okoliša, sigurnosti, rizika te auditore, savjetnike i sve druge koji se izravno ili neizravno bave problemima kvalitete, s ciljem:

 • stvaranja mogućnosti za zajednički pristup unapređenju kvalitete,
 • organiziranog djelovanja na promociji i popularizaciji kvalitete sustava upravljanja,
 • širenju kulture kvalitete,
 • zaštite strukovnih interesa članova,
 • uzdizanje znanstvenih i stručnih kadrova u području upravljanja kvalitetom.

HDMK i njegovi članovi ostvaruju djelatnost u duhu afirmacije politike kvalitete i unapređivanja tržišnog gospodarstva, društvene odgovornosti i opće demokratizacije društva. Članovi HDMK istaknuti su znanstvenici i stručnjaci u području sustava upravljanja i drugima: prorektori i dekani fakulteta, istaknuti sveučilišni profesori, političari, vrhunski menadžeri u hrvatskim poduzećima, ravnatelji brojnih institucija i agencija te stručnjaci iz prakse koji svakodnevno promiču načela upravljanja kvalitetom u različitim djelatnostima u svojim poduzećima i drugim organizacijama.

HDMK je u dosadašnjem radu pokrenulo niz inicijativa u svrhu povećanja konkurentnosti gospodarstva te kvalitetnijeg pozicioniranja Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu, kao što su:

 • MSEECQI – pokretanje Inicijative za kvalitetu zemalja srednje i jugoistočne Europe te potpisivanje Memoranduma o suradnji i razumijevanju, a kojeg su potpisnici organizacije, fakulteti i asocijacije iz: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Češke, Slovačke, Poljske, Rusije, Rumunjske i Hrvatske;
 • Inicijativa „Kvaliteta kao strategija“, upućena Predsjednici Republike Hrvatske;
 • Inicijativa „Kvaliteta kao strategija“, upućena Hrvatskoj gospodarskoj komori;
 • Inicijativa „Kvaliteta kao strategija“, upućena Hrvatskoj udruzi poslodavaca;
 • Inicijativa „Kvaliteta kao strategija“ i potpora najavljenom projektu uvođenja sustava kvalitete u javnu upravu RH, Ministarstvu uprave;
 • Inicijativa upućena Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti za ustanovljenje Znanstvenog vijeća za kvalitetu pri HAZU;
 • Inicijativa „Kvaliteta kao strategija“, upućena Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova, koje je najavilo donošenje institucionalnog okvira za donošenje sveobuhvatne strategije razvoja Hrvatske do 2030. godine;
 • Inicijativa za uspostavljanje godišnje Nagrade Dr. sc. Josip Čiček za najbolje studentske radove iz područja sustava upravljanja;
 • te niz drugih inicijativa.