12. međunarodni simpozij

Priopćenje

U organizaciji Hrvatskog društva menadžera kvalitete (HDMK), u vremenu od 17. – 18. ožujka 2011. održan je u Osijeku 12. međunarodni simpozij o kvaliteti. Na simpoziju je sudjelovalo oko 200 sudionika. U Zborniku radova objavljeno je trideset znanstvenih i stručnih radova autora iz devet zemalja: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Finske, Portugala, Rumunjske, Rusije, SAD, Srbije i Hrvatske. Na temelju prezentiranih radova i rasprave, Upravni odbor HDMK formulirao je sljedeće zaključke simpozija:

Uslijed deformacije sustava vrednota ugroženi su potencijali RH koji bi mogli doprinijeti izlasku zemlje iz krize. Problemi u gospodarstvu velikim su dijelom posljedica krize upravljanja na svim razinama. Potreban je radikalan zaokret od upravljanja kvalitetom ka kvaliteti sustava upravljanja. Od sudionika na tržištu traži se veći stupanj konkurentske sposobnosti što zahtijeva složenije integracije sustava upravljanja. To zahtijeva holistički pristup modeliranju i upravljanju integriranim sustavom i nova znanja. Sve veći broj mladih znanstvenika na hrvatskim sveučilištima bavi se istraživanjem sustava upravljanja te u okviru toga upravljanja kvalitetom. Novi pristup razvoju sustava upravljanja podrazumijeva izgradnju novog sustava vrednota koji se temelji na: načelima upravljanja kvalitetom, poštenju, znanju, radu, poslovnoj etici, održivom razvoju, društvenoj odgovornosti, poslovnoj izvrsnosti i demokraciji. Upravljanje kvalitetom kao alat i kvaliteta kao resurs, ne koristi se dovoljno u Hrvatskoj u cilju povećanja konkurentske sposobnosti gospodarstva. Kvalitetu kao filozofski pristup potrebno je ugraditi u sve razvojne strategije. Strateškim ciljem razvoja hrvatskog društva vidimo: materijalno blagostanje, sigurnost svakog građanina i visoki stupanj demokracije. Za provedbu ove strategije Hrvatska raspolaže kritičnom masom znanja i kompetencije u području sustava upravljanja, koja se ne koristi optimalno. Projekt Hrvatske nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost, prezentiran na simpoziju, prema i skustvu brojnih zemalja može biti značajnim doprinosom dugoročnom poboljšanju konkurentske sposobnosti gospodarstva i treba biti prihvaćen od strane svih subjekata u društvu.

Dr. sc. Miroslav Drljača
Predsjednik HDMK