13. međunarodni simpozij

Zaključci 13. međunarodnog simpozija o kvaliteti

13. međunarodni simpozij o kvaliteti u organizaciji Hrvatskog društva menadžera kvalitete (HDMK) održan je 15. i 16. ožujka 2012. godine u Solinu. Na simpoziju je sudjelovalo oko 150 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Zbornik radova koji prati simpozij sadrži 48 znanstvenih i stručnih radova autora iz 14 zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Finske, Kosova, Makedonije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Rusije, Slovenije, Srbije, Velike Britanije i Hrvatske. Nakon prezentiranih radova i održanih rasprava, Upravni odbor HDMK formulirao je slijedeće zaključke simpozija:

  1. Za simpozij je, nakon međunarodne recenzije, prihvaćen najveći broj znanstvenih i stručnih radova do sada, od autora iz najvećeg broja zemalja do sada, što je odraz kvalitete simpozija i jačanja međunarodne suradnje i ugleda HDMK.
  2. Najviše radova odnosi se na tematsku cjelinu Kvaliteta u obrazovanju, Kvaliteta u proizvodnji i građevinarstvu, Kvaliteta i konkurentnost, Kvaliteta i društvena odgovornost, iz čega se zaključuje da su: obrazovanje, konkurentnost gospodarstva, praktična primjena i kontekst društvene odgovornosti područja koja ispunjenje zahtjeva za kvalitetom vide kao šansu za poboljšanje.
  3. Problematika energijske učinkovitosti predmet je sve većeg interesa i praktičnog djelovanja. Razlozi tome su: 1) Hrvatska nema dovoljno energenata za svoje potrebe zbog čega ih uvozi, 2) uvoz energenata zahtijeva izdvajanje znatnih financijskih sredstava i 3) u provedbi projekata energijske učinkovitosti vidi se mogućnost pokretanja novog investicijskog ciklusa u Hrvatskoj.
  4. Problematika profesionalnog stresa kao velikog javno zdravstvenog problema uzrokuje značajne gubitke u gospodarstvu, stavlja se u kontekst društvene odgovornosti i uzdiže na razinu prvorazrednog društveno ekonomskog problema.
  5. Uloga interneta kao glavnog izvora informacija, medija kojem se najviše vjeruje i medija koji najviše utječe na kreiranje informacija, u odnosu na 2009. godinu u Hrvatskoj značajno raste, dok ostalih medija (televizije, dnevnih novina, radija, časopisa) opada. U tom kontekstu javlja se potreba ocjene i poboljšanja kvalitete i pouzdanosti informacija dobivenih putem interneta.
  6. Kvaliteta shvaćena kao ispunjenje zahtjeva norme ISO 9001 još nije prodrla u sferu politike.
  7. Kvaliteta može biti pokretač ozbiljnijeg poboljšanja u sferi, kako materijalne tako i socijalne infrastrukture, kad prestane biti politička deklaracija i postane način života.
  8. Ispunjenje zahtjeva norme ISO 9001 može značajno poboljšati sustav upravljanja javne uprave (općine, gradovi, županije, ministarstva, ostale državne institucije), u većoj mjeri afirmirati ih kao servis građana, poboljšati kvalitetu usluga za građane i gospodarstvo, povećati produktivnost i konkurentnost hrvatskoga gospodarstva.
  9. Upravljanje rizicima neizostavni je strukturni element svakog integriranog sustava upravljanja.
  10. Prije bilo koje ozbiljnije društveno ekonomske reforme potrebno je riješiti moralnu krizu uspostavom sustava vrednota koji ima uporište u: znanju, poštenju, radu, kompetenciji, poslovnoj etici, društvenoj odgovornosti, demokraciji i težnji ka poslovnoj izvrsnosti. Novi sustav vrednota znači doprinos rješavanju krize upravljanja na svim razinama i poboljšanju pozicije Hrvatske na globalnoj ljestvici konkurentnosti.

Okvir za donošenje ovih zaključaka predstavljen je sudionicima 13. međunarodnog simpozija o kvaliteti u Solinu, prilikom zatvaranja simpozija 16.3.2012. godine, a zaključke je usvojio Upravni odbor Hrvatskog društva menadžera kvalitete na 27. sjednici održanoj 29.3.2012. godine u Zagrebu.

Zagreb, 29.3.2012.

Za Upravni odbor HDMK
Dr. sc. Miroslav Drljača
Predsjednik