23. međunarodni simpozij

KVALITETA - JUČER, DANAS, SUTRA

Poreč, Hrvatska, 16.-18. ožujka 2022.