10. međunarodni simpozij

Pripremio: dr. sc. Miroslav Drljača

Kvaliteta i procesno upravljanje radni je naziv pod kojim je u vremenu od 17. do 20. ožujka 2009. godine, u hotelu Donat u Zadru, održan 10. međunarodni Simpozij o kvaliteti u organizaciji Hrvatskog društva menadžera kvalitete, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesića. Na Simpoziju je sudjelovalo 70 znanstvenika i stručnjaka iz: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rusije, Srbije, te Hrvatske.

Simpozij je otvorio predsjednik Hrvatskog društva menadžera kvalitete Ante Jerković. U pozdravnom govoru naglasio je kako se Simpozij održava u vrijeme globalne recesije i ubrzanog ispunjavanja uvjeta za prijem Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU. Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, organizacijom 10. međunarodnog Simpozija o kvaliteti daje svoj znanstveni i stručni doprinos naporima Republike Hrvatske u procesu tranzicije ekonomskog i političkog okvira. Zajedno s ostalim relevantnim organizacijama i institucijama u području sustava upravljanja kvalitetom Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, dodao je Ante Jerković, spremno je podnijeti teret zadaća u podizanju razine kompetencije kadrova te kroz znanstvenu i stručnu pomoć gospodarskim subjektima te državnim organizacijama i institucijama, pomoći kako bi Republika Hrvatska u planiranoj dinamici vremena ostvarila pretpostavke za ulazak u punopravno članstvo Europske unije. Na kraju obraćanja sudionicima Simpozija Ante Jerković zahvalio je predsjedniku Republike Hrvatske na pokroviteljstvu i potpori radu Hrvatskog društva menadžera kvalitete, svim sudionicima, autorima radova, predstavnicima domaćina, medijima te pokroviteljima i sponzorima.

10. međunarodni Simpozij o kvaliteti prati Zbornik radova u kojem su publicirani znanstveni i stručni radovi prezentirani na Simpoziju.

Urednici Prof. dr. sc. Marko Bešker i dr. sc. Miroslav Drljača uredili su Zbornik radova odlučivši se za sljedeću strukturu:

Procesne i projektne orijentacije u sustavu upravljanja kvalitetom

 • Predrag Stoiljković, Bratislav Stoiljković: Karte procesa i karte toka vrijednosti
 • Vojislav Stoiljković, Predrag Stoiljković, Života Janković: Proces menadžmenta odnosima s kupcem
 • Marijan Pavlić: Uloga menadžmenta kvalitete u vođenju projekata
 • Marko Bešker: Upravljanje rizicima poslovanja – formula stabilnosti na tržištu
 • Ivan Topić: Procesni pristup u upravljanju financijskim rizicima
 • Diana Tadić, Tanya Šplajt-Brainović: Optimizacija poslovnih procesa u funkciji unaprjeđenja sustava upravljanja kvalitetom
 • Marija Boban, Dijana Novaković, Nikolina Gaćina: Metodologija analize rizika – proces upravljanja rizikom poslovanja u okruženju digitalne ekonomije

Izgradnja i usavršavanje sustava upravljanja – trendovi razvoja

 • Vojislav Stoiljković, Bratislav Stoiljković: Korektivne i preventivne mjere u integriranom sustavu menadžmenta podržane softverom
 • Divna Goleš, Tanja Radić Lakoš, Jasmina Sladoljev: Norma ISO 14000 u hrvatskim hotelima
 • Dragutin Funda: Značenje norme i normizacije u javnom sektoru
 • Paško Melvan: Izvješćivanje u funkciji upravljanja organizacijom
 • Miroslav Drljača: Razvoj kvalitete sustava upravljanja u Hrvatskoj
 • Zijad Skaka, Husein Krajina: Interni audit sustava kvalitete, formalizam ili pokretački mehanizam
 • Ivana Žilić, Petar Gardijan: Koncept modela kvalitete – vrijednosti doživljaja u turizmu

Kvaliteta u zdravstvu i integracija u EU

 • Josip Čiček: Kvaliteta u zdravstvu – u svjetlu socijalne platforme EU
 • Marija Santini, Alenka Sirovec, Tomislav De Both, Janko Hanlevič, Cvjeta Mitič, Mladen Pokrajlič, Ankica Vulkovič, Marija Maras, Snježana Mikić, Darko Ledinski, Štefica Sodar, Paula Novak, Ivana Bukša: Proces unaprjeđenja zadovoljstva korisnika pomagala urinarne inkontinencije

Kvaliteta organizacijske strukture i njenih performansi – bitan čimbenik sustava upravljanja

 • Milan Kukrika: Kako do zdrave organizacije – najbolja praksa za prevladavanje krize
 • Vidoje Vujić: Zadovoljstvo nositelja korporativnog upravljanja kao čimbenik kvalitete i konkurentne sposobnosti

Tržišno orijentirana kvaliteta obrazovanja

 • Divna Goleš, Jelena Šišara, Zoran Ratković: Mjerenje zadovoljstva studenata kvalitetom obrazovnog procesa u visokom školstvu
 • Polina Bavina, Elena H. Pretrovskaya: Upravljanje magistarskim obrazovnim programima na osnovi procesnog pristupa

U Zborniku radova objavljeno je 20 znanstvenih i stručnih radova na hrvatskom jeziku, sa sažecima na hrvatskom i engleskom jeziku. Jedan rad objavljen je na ruskom jeziku. Rad Simpozija odvijao se u plenumu. Recenziju radova izvršili su Prof. dr. sc. Marko Bešker, dr. sc. Josip Čiček i dr. sc. Miroslav Drljača. Lekturu radova u Zborniku izvršile su mr. sc. Sanja Veršić, prof. i mr. sc. Iva Špoljarić. Izdavač Zbornika je OSKAR – Centar za razvoj i kvalitetu iz Zagreba. Pored Zbornika radova objavljena je i Bibliografija simpozija o kvaliteti (1997.-2009.). Autor i urednik Bibliografije je dr. sc. Miroslav Drljača. Bibliografija sadrži jedinstven pregled svih autora i naslove njihovih radova, koji su objavljeni u zbornicima dosadašnjih 10 simpozija te predstavlja neizostavan vodič kroz literaturu o kvaliteti za sve istraživače i studente jer će im znatno olakšati istraživanje i snalaženje u literaturi. Prvi put na nekom simpoziju u organizaciji Hrvatskog društva menadžera kvalitete, a također i u praksi organiziranja simpozija i konferencija o kvaliteti u Hrvatskoj, prvog dana u radu Simpozija sudjelovali su i studenti Zadarskog sveučilišta, sa svojim profesorima. Na prigodnoj svečanosti Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, povodom jubilarnog 10. međunarodnog Simpozija o kvaliteti, dodijelilo je zaslužnim pojedincima, institucijama i gospodarskim subjektima: plakete, povelje, priznanja i zahvalnice. Osim na radnom dijelu sudionici Simpozija boravili su na poludnevnom izletu i tom prigodom obišli i razgledali znamenitosti grada Zadra.

10. međunarodni Simpozij o kvaliteti – Kvaliteta i procesno upravljanje održan je pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, g. Stjepana Mesića

Pokrovitelji su:

 • Hrvatski zavod za norme
 • Hrvatska gospodarska komora

Uspješnu pripremu Simpozija, pored autora i suradnika pomogli su i sponzori:

 • OSKAR – Centar za razvoj i kvalitetu, Zagreb
 • Zračna luka Zagreb, d.o.o., Zagreb
 • Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo, d.o.o., Zagreb

Hrvatsko društvo menadžera kvalitete najsrdačnije zahvaljuje autorima, suradnicima, medijima, domaćinima, pokroviteljima i sponzorima.

Naglasci iz obraćanja predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesića udionicima 10. međunarodnog Simpozija o kvaliteti

Svih ovih godina svjedoci ste i sudionici nastojanja koje poduzimamo radi dovođenja političkog i gospodarskog sustava te institucionalnog okvira, u visoki stupanj kompatibilnosti sa standardima Europske unije. Na taj način stvaramo pretpostavke punopravnom članstvu u EU, što će našoj zemlji i svim njezinim građankama i građanima, otvoriti nove mogućnosti napretka. Mi smo kao zemlja, kao kulturni identitet i kao politički subjekt oduvijek pripadali Europi i njezinom kulturno političkom okviru. Sad je vrijeme da ta postignuća i materijaliziramo formalnim pristupanjem ovoj integraciji. Proces približavanja EU, pored ostalog, podrazumijeva usvajanje i ispunjavanje europskih standarda u različitim područjima djelatnosti. Tu mislim i na ISO norme iz serije 9000 koje se odnose na sustav upravljanja kvalitetom, norme iz serije ISO 14000 koje se odnose na sustav upravljanja okolišem, ali i druge. Da bi to bilo moguće potrebno je imati obrazovane ljude, stručnjake i znanstvenike, koji te standarde razumiju, usvajaju i implementiraju u politički i gospodarski sustav Republike Hrvatske. Izuzetno sam zadovoljan činjenicom da Republika Hrvatska raspolaže kritičnom masom znanstvenika i stručnjaka različitog profila, kojima je kvaliteta profesionalno opredjeljenje. Osobito me raduje da su naši znanstvenici i strulnjaci u podrulju kvalitete izuzetno cijenjeni i u drugim zemljama te da i tamo teorijski i praktično djeluju na uspostavi i poboljšanju sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću i slično. Velik broj njih članovi su Hrvatskog društva menadžera kvalitete ili na neki način s njim surađuju. Njihov doprinos razvoju Republike Hrvatske od izuzetnog je značenja. Prema stupnju certificiranosti kao mjerilu razvijenosti kvalitete neke zemlje, Hrvatska je i danas bolje pozicionirana od nekih llanica EU. što se tile kvalitete sustava upravljanja u Hrvatskoj, kvaliteta je više prisutna u proizvodnim gospodarskim granama nego u neproizvodnim te u organizacijama koje su više orijentirane izvozu. Do sada ste organizirali 10 međunarodnih simpozija o kvaliteti na kojima su sudjelovala 233 autora iz 11 zemalja i Hrvatske. U zbornicima koji prate ove simpozije objavili ste 276 znanstvenih i strulnih radova. Svojim radom doprinijeli ste da kvaliteta sve više pronalazi mjesto u hrvatskom gospodarstvu, kao poslovna filozofija i pragmatički pristup. Ja vam na tome zahvaljujem i želim vam puno uspjeha u daljnjem radu. Proglašavam 10. međunarodni Simpozij o kvaliteti otvorenim.

Na posebnoj svečnosti održanoj povodom 10. međunarodnog simpozija o kvaliteti održanoj 18.03.2009. godine u hotelu Funimation u Zadru, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete zaslužnim pojedincima, institucijama i gospodarskim subjektima dodijelilo je priznanja u znak zahvalnosti na doprinosu razvoju Hrvatskog društva menadžera kvalitete, te znanstvenom i stručnom doprinosu razvoju kvalitete kao znanosti, poslovne filozofije i pragmatičkog pristupa:

Plaketu za iznimno veliki doprinos razvoju i djelatnosti Hrvatskog društva menadžera kvalitete i kvalitete uopće, dobili su:

 • Gospodin Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske
 • Gospodin Viktor Seitschek, predsjednik Europske organizacije za kvalitetu
 • Akademik, Nina Nikolaevna Aniskina, rektorica Državne akademije za industrijski menadžment, Yaroslavl, Rusija
 • Prof. dr. sc. Marko Bešker, Oskar-Centar za razvoj i kvalitetu iz Zagreba
 • Dr. sc. Josip Čiček, Opća bolnica Bjelovar
 • Dr. sc. Miroslav Drljača, Zračna luka Zagreb, d.o.o.
 • Dr. sc. Nenad Injac
 • Gospodin Ante Jerković, Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo, d.o.o.
 • Dr. sc. Seka Kugler, CRO-CERT-Centar za certificiranje sustava upravljanja iz Zagreba

Sukladno članku 4. Pravilnika o društvenim priznanjima Hrvatskog društva menadžera kvalitete, nositelji Plakete postaju doživotnim počasnim članovima Hrvatskog društva menadžera kvalitete.

Povelju za naročite zasluge u razvoju i djelatnosti Hrvatskog dručtva menadžera kvalitete i kvalitete uopče, dobili su:

 • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Hrvatski zavod za norme
 • Hrvatska akreditacijska agencija
 • Hrvatsko društvo za kvalitetu
 • Udruga menadžera kvalitete u Bosni i Hercegovini
 • Časopis “Elektrika” iz Zagreba
 • Časopis “Kvalitet” iz Beograda

Priznanje za značajan doprinos razvoju i djelatnosti Hrvatskog društva menadžera kvalitete i kvalitete uopće, dobili su:

 • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, Opatija
 • INTER-ING, d.o.o. iz Zagreba
 • mr. sc. Zdenko Adelsberger
 • Prof. dr. sc. Ivanka Avelini Holjevac, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
 • mr. sc. Biserka Bajzek-Brezak, Hrvatska akreditacijska agencija
 • Gospodin Željko Bunjevac, Bureau Veritas, Hrvatska
 • Branko Butorac, ing. sigurnosti – posthumno
 • Hedija Begeta, dr. vet. med., Sarajevo, BiH
 • Dr. sc. Dragutin Funda, Hrvatski zavod za norme
 • Prof. dr. sc. Tonči Lazibat, Ekonomski fakultet u Zagrebu
 • Evica Milić, dip. nov., Poslovna politika, (časopis “Kvalitet”), Beograd
 • Ivanka Palec, Stilloeks d.o.o. (časopis “Elektrika”), Zagreb – posthumno
 • Dr. sc. Jakša Topić, Institut za elektroprivredu i energetiku, Zagreb
 • Prof. dr. sc. Vidoje Vujić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
 • Trpimir Ćupić, dipl. ing., Centar za kvalitetu Hrvatske gospodarske komore

Zahvalnicu za potporu u realiziranju djelatnosti Hrvatskog društva menadžera kvalitete, dobili su:

 • Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Zagreb
 • Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb
 • Croatia Airlines d.d., Zagreb
 • Croatia Lloyd d.d., Zagreb
 • Croatia osiguranje d.d., Zagreb
 • Hrvatska turistička zajednica
 • Hrvatski telekom, Zagreb
 • Maziva Zagreb d.o.o., član INA grupe, Zagreb
 • Koestlin d.d., Bjelovar
 • Kraš, prehrambena industrija, d.d., Zagreb
 • Oskar, d.o.o., Centar za razvoj i kvalitetu, Zagreb
 • PIK-mesna industrija d.d., Vrbovec
 • POTOMAC d.o.o., Zagreb
 • PPK, d.d., Karlovac
 • STSI – Integrirani tehnički servisi, d.o.o., Zagreb
 • Turistička zajednica Zadarske županije
 • Turistička zajednica Zagrebačke županije
 • Zračna luka Zagreb d.o.o., Zagreb
 • Zračna luka Zagreb – Ugostiteljstvo d.o.o., Zagreb

Dosadašnjih 10 Simpozija Hrvatskog društva menadžera kvalitete

Na dosadašnjih 10 simpozija svojim znanstvenim i stručnim radovima sudjelovalo je ukupno 233 autora , s ukupno 276 radova. Od toga 94 autorice ili 40,34% i 139 autora ili 59,66%. Sudjelovali su autori iz 12 zemalja: Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Makedonije, Rumunjske, Rusije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Švicarske i Hrvatske.