20. međunarodni simpozij

KVALITETA - JUČER, DANAS, SUTRA

Pula, Hrvatska, 20.-22. ožujka 2019.