11. međunarodni simpozij

Priopćenje

Hrvatsko društvo menadžera kvalitete (HDMK) organiziralo je 11. međunarodni Simpozij o kvaliteti pod nazivom Kvaliteta, konkurentnost i održivost, od 18-19. ožujka 2010. u Sv. Martinu na Muri.

Simpozij je okupio autore iz sedam zemalja: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rusije, SAD, Slovenije, Srbije i Hrvatske.

Najveći interes autori i sudionici Simpozija pokazali su za tematska područja Kvaliteta i konkurentnost, Procesno upravljanje okolišem, Kvaliteta u obrazovanju, Kvaliteta u zdravstvu i turizmu, Procesno i projektno upravljanje u teoriji i praksi te po prvi put obrađeno tematsko područje Mediji i kvaliteta. Još su obrađena tematska područja: Sustav upravljanja sigurnošću hrane, Kvaliteta u ovlaštenim organizacijama i Kvaliteta u javnom sektor.

Dr. sc. Miroslav Drljača, predsjednik HDMK, u obraćanju nazočnima prilikom otvaranja 11. Simpozija naglasio je da se isti održava u vrijeme kad Hrvatska završava pregovore o pristupanju u punopravno članstvo EU. To znači da je do sada provedeno niz reformi radi prilagodbe standardima EU. Prema rezultatima istraživanja, broj organizacija s implementiranim i potvrđenim sustavom upravljanja sukladno zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001 i drugih u Hrvatskoj, od godine do godine raste. Za sustav upravljanja kvalitetom više se odlučuju izvozno orijentirane i proizvodne organizacije. Ohrabruje što sustav sve više implementiraju organizacije u zdravstvu, obrazovanju, javnoj upravi i ostalim djelatnostima.

Unatoč ovim rezultatima, na globalnoj ljestvici konkurentnosti pozicija Hrvatske je posljednjih godina sve lošija. Ova činjenica zahtijeva ozbiljna istraživanja uzroka takvom trendu. To tim prije što ulazak u EU podrazumijeva poslovanje na tržištu konkurencije. Stupanj konkurentnosti organizacija i gospodarstva u cjelini stoga je od osobitog značaja za budućnost Republike Hrvatske.

Liberalni i neoliberalni koncept kapitalizma pokazao je prethodnih mjeseci svoje nedostatke. Profit kao isključivi motiv i pokretač gospodarske aktivnosti za sobom povlači i odgovarajući rizik. U tom kontekstu osobito je značajno planirati i ostvarivati gospodarski rast i razvoj na principima održivosti.

Ovaj Simpozij, prema riječima dr. sc. Miroslav Drljača, opravdao je svoje održavanje jer: tematska su područja obrađena kvalitetnim znanstvenim i stručnim radovima, na Simpoziju je sudjelovao značajan broj mladih znanstvenika sa svih hrvatskih sveučilišta i velikog broja veleučilišta, na ovom projektu započelo se s okupljanjem znanstvene elite iz područja sustava upravljanja, koju čine istaknuti znanstvenici iz zemlje i inozemstva. Simpozij prati i Zbornik radova u kojem je objavljeno 35 znanstvenih i stručnih radova, publiciranih i na CD-u.

Simpozij je održan pod pokroviteljstvom:

 • Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Međimurske županije
 • Hrvatske gospodarske komore
 • Hrvatske akreditacijske agencije
 • Hrvatskog zavoda za norme
 • PDS-a Upravljanje kvalitetom Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
 • Privrednog vjesnika
 • Medijskog pokrovitelja za Hrvatsku i inozemstvo
 • Međimurskih novina
 • Medijskog pokrovitelja za Međimursku županiju.

Simpozij su pomogli:

 • Autocesta Rijeka-Zagreb, d.o.o. iz Zagreba, sponzor
 • Turstička zajednica Zagrebačke županije, donator