Informacije i registracija

25. međunarodni simpozij

KVALITETA - JUČER, DANAS, SUTRA

Šibenik, Hrvatska, 20.-22. ožujka 2024.
Tematska područja:
 • Kvaliteta u javnoj upravi
 • Kvaliteta – jučer, danas, sutra
 • Kvaliteta kao strategija
 • Kvaliteta i društvena odgovornost
 • Kvaliteta i konkurentnost
 • Procesno upravljanje okolišem
 • Procesno upravljanje rizicima
 • Upravljanje održivim uspjehom
 • Kvaliteta i logistički sustavi
 • Kvaliteta u proizvodnji i građevinarstvu
 • Kvaliteta u medijima
 • Kvaliteta u zdravstvu
 • Kvaliteta u turizmu
 • Kvaliteta u politici
 • Kvaliteta u obrazovanju i sportu
 • Kvaliteta i prometni sustavi
 • Kvaliteta kao znanost
 • Integrirani sustavi upravljanja
 • Kvaliteta u kontekstu inovacija i industrije 4.0
 • Kvaliteta i pametni gradovi
 • Kvaliteta i antikorupcija
Registracija:

  Način prisustva
  Prisustvujem i izlažem radPrisustvujem, ne izlažem radŠaljem rad, ne prisustvujem

  Datoteka za upload

  Na skupu sudjelujem kao
  Autor radaKoautorSlušateljGost

  Korištenjem ovog obrasca suglasni ste s pohranom i obradom Vaših podataka.

  Važni datumi:
  • Slanje sažetaka: 15.12.2023.
  • Slanje cijelih radova: 15.01.2024.
  Kotizacija:
  • Cijelo vrijeme simpozija: 300 EUR
  • Osoba u pratnji: 250 EUR
  • Jedan dan sudjelovanja: 250 EUR
  • Objava recenziranog rada bez izlaganja i sudjelovanja: 200 EUR
  Dokumenti za preuzimanje:
  Znanstveni odbor:
  • Izv. prof. dr. sc. Miroslav DRLJAČA, Hrvatska – predsjednik
  • Prof. dr. sc. Ivanka AVELINI HOLJEVAC, Hrvatska
  • Prof. dr. sc. Tomislav BAKOVIĆ, Zagreb, Hrvatska
  • Prof. dr. sc. Stipe BELAK, Zadar, Hrvatska
  • Dr. sc. Marko BEŠKER, Zagreb, Hrvatska
  • Dr. Atul BHASKARRAO BORADE, Yavatmal, Indija
  • Dr. sc. Matija BRAČIĆ, Hrvatska
  • Doc. dr. sc. Predrag BRLEK, Koprivnica, Hrvatska
  • Prof. dr. sc. Krešimir BUNTAK, Varaždin, Hrvatska
  • Dr. Catherine Y. P. CHAN, Hong Kong, Kina
  • Prof. dr. sc. Suleyman DEGIRMEN, Mersin, Turska
  • Prof. dr. sc. Zlata DOLAČEK-ALDUK, Osijek, Hrvatska
  • Dr. Katarina DURKOVA, PhD., Trnava, Slovačka
  • Izv. prof. dr. sc. Ines DUŽEVIĆ, Zagreb, Hrvatska
  • Dr. Marilyn DYASON, Bedford, Velika Britanija
  • Prof. dr. sc. Dragana GRUBIŠIĆ, Split, Hrvatska
  • Dr. ing. Vladimir IHNAT, Bratislava, Slovačka
  • Prof. dr. sc. Miloš JELIĆ, Beograd, Srbija
  • Izv. prof. dr. sc. Sanja KALAMBURA, V. Gorica, Hrvatska
  • Profesor Emeritus Michael KAYE, Velika Britanija
  • Prof. dr. sc. Živko KONDIĆ, Varaždin, Hrvatska
  • Dr. sc. Matija KOVAČIĆ
  • Dr. sc. Fitim KURTI, Koprivnica, Hrvatska
  • Prof. dr. sc. Tonći LAZIBAT, Zagreb, Hrvatska
  • Prof. Hu-Chen LIU, Shanghai, Kina
  • Prof. dr. sc. Ivan MENCER, Rijeka, Hrvatska
  • Prof. dr. sc. Jasna MESARIĆ, Zagreb, Hrvatska
  • Prof. dr. sc. Sulejman META, Tetovo, Sjeverna Makedonija
  • Doc. dr. sc. Robert MARŠANIĆ, Sveučilište Sjever, KC, Hrvatska
  • Prof. dr. sc. Marin MILKOVIĆ, Varaždin, Hrvatska
  • Prof. dr. Pál MOLNAR, HNC for EOQ, Budimpešta, Mađarska
  • Dr. sc. Maja MUTAVDŽIJA, Hrvatska
  • Doc. dr. sc. Ivan NAĐ, Velika Gorica, Hrvatska
  • Prof. dr. sc. Natasa NAPRSTKOVA, Usti nad L., Češka
  • Doc. dr. Ing. Eva NEDELIAKOVÁ, Žilina, Slovačka
  • Izv. prof. dr. sc. Marijana NEUBERG, Koprivnica, Hrvatska
  • Dr. Eng. Luminita PARV, Brašov, Rumunjska
  • Prof. dr. sc. Jasmina PAŠAGIĆ-ŠKRINJAR, Hrvatska
  • Doc. dr. sc. Diana PLANTIĆ-TADIĆ, Zagreb, Hrvatska
  • Prof. dr. ing. Marek POTKANY, Zvolen, Slovačka
  • Prof. dr. Zoran PUNOŠEVAC, Kruševac, Srbija
  • Dr. sc. Jasminka SAMARDŽIJA, Zagreb, Hrvatska
  • Prof. dr. sc. Paulo A. da C. A. SAMPAIO, Portugal
  • Prof. Kanchana SETHANAN, Khon Kaen, Tajland
  • Prof. dr. Mohammed SHAFIUDDIN, Sultanat Oman
  • Doc. dr. ing. Katarina STACHOVA, Bratislava, Slovačka
  • Dr. inž. Renata STASIAK BETLEJEWSKA, Poljska
  • Doc. dr. sc. Igor ŠTIMAC, Zagreb, Hrvatska
  • Izv. prof. dr. sc. Violeta ŠUGAR, Pula, Hrvatska
  • Prof. dr. sc. Azis ŠUNJE, Sarajevo, BiH
  • Doc. dr. ing. Daniela TESAROVA, Brno, Češka
  • Dr. sc. Ivan TOTH, Velika Gorica, Hrvatska
  • Prof. PCz. Dr. hab. inż. Robert ULEWICZ, Poljska
  • Izv. prof. dr. sc. Andrija VIDOVIĆ, Zagreb, Hrvatska
  • Doc. dr. sc. Sanja ZAMBELLI, Rijeka, Hrvatska
  • Doc. dr. sc. Igor KLOPOTAN, Čakovec, Hrvatska
  • Izv. prof. dr. sc. Ana GLOBOČNIK-ŽUNAC, Koprivnica, Hrvatska
  Organizacijski odbor:
  • Izv. prof. dr. sc. Miroslav Drljača, Zračna luka Zagreb d.o.o. – predsjednik
  • Anita Bešker, prof., OSKAR d.d., Zagreb, Hrvatska
  • Juhani Anttila, M.Sc., IAQ, Finska
  • Dr. inž. Renata Stasiak-Betlejewska, Częstochowa, Poljska
  • Dr. sc. Marko Bešker, OSKAR, Zagreb, Hrvatska
  • Prof. dr. sc. Krešimir Buntak, Sveučilište Sjever, Hrvatska
  • Sanja Rojčević, dipl. krim., HAA, Zagreb, Hrvatska
  • Blaženka Vlahović, univ.spec.oec., GPZ Zagreb, Hrvatska
  • Doc. dr. sc. Saša Petar, Sveučilište Sjever, Hrvatska
  • Dr. sc. Matija Kovačić, Sveučilište Sjever, KC, Hrvatska
  • Doc. dr. sc. Ivana Martinčević, Sveučilište Sjever, KC, Hrvatska
  • Dr. sc. Maja Mutavdžija, Sveučilište Sjever, KC, Hrvatska
  • Doc. dr. sc. Vesna Sesar, Sveučilište Sjever, KC, Hrvatska
  • Prof. dr. inž. Luminita Parv, Sveučilište Brashov, Rumunjska
  • Dr. sc. Vesna Dodiković-Jurković, AZVO, Zagreb, Hrvatska
  • Prof. dr. sc. Jasna Mesarić, Sveučilište Libertas, ZG, Hrvatska
  • Dr. sc. Fitim Kurti, Sveučilište Sjever, KC, Hrvatska
  • Doc. dr. sc. Predrag Brlek, Sveučilište Sjever, KC, Hrvatska
  • Izv. prof. dr. sc. Marijana Neuberg, Sveučilište Sjever, KC, Hrvatska
  • Divna Goleš, mag. oec., Veleučilište Šibenik, Hrvatska
  • Doc. dr. sc. Robert Maršanić, Sveučilište Sjever, KC, Hrvatska
  • Doc. dr. Ing. Eva Nedeliaková, Sveučilište Žilina, Slovačka
  • Izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, Opatija, Hrvatska
  • Doc. dr. sc. Igor KLOPOTAN, Čakovec, Hrvatska
  • Izv. prof. dr. sc. Ana GLOBOČNIK-ŽUNAC, Koprivnica, Hrvatska