Vizija

Vizija

Hrvatsko društvo menadžera kvalitete nezaobilazni je partner u svim značajnijim projektima kojima je cilj kontinuirani razvoj sustava upravljanja (kvaliteta, okoliš, sigurnost, društvena odgovornost, rizici) u organizacijama te povećanje konkurentske sposobnosti hrvatskog gospodarstva.