Kontakt / Contact form

Naziv: Hrvatsko društvo menadžera kvalitete
Adresa: Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 52439382255

Telefon: +385 1 6556 233
Fax: +385 1 6594 849

E-mail: info@hdmk.hr
E-mail: tajnik@hdmk.hr (Tajnica)
E-mail: predsjednik@hdmk.hr (Predsjednik)

Kunski račun: IBAN HR0623600001101505393, kod Zagrebačke banke
Devizni račun: IBAN HR0623600001101505393, SWIFT ZABAHR2X