Ciljevi

Ciljevi
  1. Jačanje konkurentske sposobnosti hrvatskoga gospodarstva.
  2. Afirmacija sustava vrednota u čijem su ishodištu: kvaliteta, društveno odgovorno poslovanje i demokracija.
  3. Znanstveno istraživački rad u području sustava upravljanja.
  4. Povećanje razine obrazovanja iz područja sustava upravljanja.
  5. Izgradnja i primjena institucionalnog okvira radi povećanja stupnja materijalizacije načela upravljanja kvalitetom.
  6. Primjena teorijskih i praktičnih rješenja na jačanju sustava upravljanja u praksi.