Bilten 2

Sadržaj
  • Hrvatski Dan kvalitete
  • Dr. sc. Josip Čiček dobitnik Povelje HDK za životno djelo
Povelja za životno djelo

Povodom Svjetskog Dana kvalitete, Europskog Tjedna kvalitete i Hrvatskog Dana kvalitete, Hrvatsko društvo za kvalitetu već tradicionalno dodjeljuje Povelju uspješnim organizacijama i pojedincima. Dobitnik Povelje za životno djelo u 2010. godini je Dr. sc. Josip Čiček, jedan od osnivača i doživotni počasni član Hrvatskog društva menadžera kvalitete i Predsjednik Nadzornog odbora.

Dr. sc. Josip Čiček rođen je 13.07.1943. godine u Zagrebu. Osmogodišnju školu i gimnaziju završio je u Bjelovaru, a 1968. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 1972., a doktorat medicinskih znanosti iz epidemiologije obranio je 1976. godine. Ima specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz Kliničke toksikologije te još tri poslijediplomska studija (Environmental Impact Assessment University Aberdeen, 1982.; Gastroenterologija i hepatologija, Zagreb 1983/4. i poslijediplomski studij za sudske vještake, Zagreb, 1999.). Također je EOQ Menadžer kvalitete, EOQ Menadžer okoliša i EOQ Menadžer sigurnosti hrane te EOQ Auditor za sva tri sustava. Dodatnu edukaciju i subspecijalizaciju provodio je u 16 zemalja: Škotska, Švedska, Norveška, Finska, Danska, Francuska, Švicarska, Njemačka, Austrija, Belgija, Španjolska, Grčka, Irska, Malta, SAD i Hrvatska. Pored hrvatskog govori, piše i čita engleski i njemački jezik.

Sudjelovao je na 136 znanstvena i stručna skupa (konferencije i simpoziji) u zemlji i inozemstvu, s posebnim interesom za teme: upravljanje okolinom, upravljanje kvalitetom, kvaliteta u zdravstvu, zdravstvena ekologija. U međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim časopisima objavio je 250 znanstvenih i stručnih radova iz područja: javnog zdravstva, epidemiologije, onkologije, medicinske ekologije, medicinske oceanologije, interne medicine, gastroenterologije, kliničke epidemiologije, higijene okoline, zaštite okoline, upravljanja kvalitetom, upravljanja rizicima, zaštite i sigurnosti pri radu, prosudbi rizika na zdravlje, studija utjecaja na okolinu, vještačenja kvalitete i okoline, ekološki usmjerenog businessa, upravljanja okolinom, rata i okoline, publicistike, integriranih sustava upravljanja (kvaliteta, okolina, socijalna odgovornost, rizici, sigurnost hrane). Bio je predsjednik i član nekoliko desetaka stručnih tijela na državnoj i međunarodnoj razini, pored ostalog i Ekspert Svjetske zdravstvene organizacije za zdravlje i okolinu u Copenhagenu sa stalnim misijama u Bratislavi, Genevi, Malti i Sofiji te stalni predstavnik Republike Hrvatske u UN/ECE – European Economic Commission. Vodio je ili sudjelovao u 20 znanstvenih projekata od nacionalnog i međunarodnog značaja. Njegov stručni i znanstveni, kako teorijski i praktični doprinos ideji kvalitete, okoline i sustava upravljanja općenito, nadilazi nacionalne i regionalne okvire i može se smatrati globalnim doprinosom. Dr. sc. Josip Čiček je, pored 250 objavljenih znanstvenih i stručnih radova, objavio 9 knjiga i publikacija. Na fakultetima, dodiplomskim i poslijediplomskim studijima, međunarodnim školama i seminarima predaje: upravljanje kvalitetom, upravljanje okolinom, zdravstvenu i socijalnu zaštitu u ratu i katastrofama, zdravstvenu ekologiju, kliničku toksikologiju i ekotoksikologiju, higijenu okoline, zaštitu zdravlja, sigurnost hrane. Ujedno djeluje i kao auditor za sustave upravljanja kvalitetom, okolinom i sigurnošću hrane. Bio je mentor studentima na 6 magistarskih radova i 2 doktorata te 2 diplomska rada i 7 specijalizacija. Autor je većeg broja publikacija i programa (nastavnog materijala) o sustavima upravljanja, od kojih je većina programa verificirana od strane Europske organizacije za kvalitetu. Dr. sc. Josip Čiček od 01.09.2010. godine je umirovljenik, a zadnje radno mjesto prije umirovljenja bilo je: liječnik internist Djelatnosti za interne bolesti Opće bolnice Bjelovar. Spada u vodeće znanstvenike i eksperte za sustave.