Bilten 1

Sadržaj

  • Uvodna riječ
  • Aktivnosti Društva
  • Promjena sjedišta Društva
  • Hrvatski Dan kvalitete
  • 12. simpozij o kvaliteti
  • Redovna skupština Društva
  • Članarina za 2010. godinu

Uvodna riječ

Poštovane kolegice i kolege!
Komunikacija sa članicama i članovima jedna je od zadaća Upravnog odbora HDMK. S tim ciljem osmislili smo web stranicu HDMK http://www.hdmk.hr koja je još u izradi, ali ćete na njoj pronaći korisne informacije o aktivnostima HDMK. Početak izlaženja Informatora (Biltena) još je jedno sredstvo za poboljšanje komunikacije s vama. Želja je, periodično, informirati vas o aktualnostima u radu Društva, ali i onima koje se odnosne na područje sustava upravljanja (kvaliteta, okoliš, sigurnost, rizici, društvena odgovornost). U tom smislu u narednom razdoblju očekujte s vremena na vrijeme informacije i u ovom obliku. Svaka sugestija, pohvala ili kritika bit će dragocjena za poboljšanje kvalitete informiranja članova HDMK, ali i ostalih zainteresiranih za rad HDMK.

Aktivnosti Društva O izvršenju aktivnosti HDMK Predsjednik Društva podnijet će iscrpan izvještaj na predstojećoj redovnoj sjednici Skupštine. Sve aktivnosti u razdoblju nakon 13. listopada 2009., kada je održana Izborna skupština, odvijaju se u skladu s Misijom i Vizijom društva, o čemu možete pročitati na web stranici Društva. HDMK svojim djelovanjem nastoji postati relevantnim čimbenikom svih značajnijih aktivnosti u vezi s razvojem sustava upravljanja (kvaliteta, okoliš, sigurnost, rizici, društvena odgovornost) kako bi znanjem i aktivnošću svojih članova, kako u poduzećima i institucijama u kojima rade, tako i djelovanjem kroz HDMK, doprinijeli izgradnji novog sustava vrednota i razvoju konkurentske sposobnosti hrvatskoga gospodarstva.

Promjena sjedišta Društva

Sukladno zakonskim obvezama i Statutu HDMK izvršena je promjena sjedišta. Društvo se nalazi na adresi: Radoslava Cimermana 36a. U tijeku su aktivnosti na ugovaranju zakupa prostorije za rad društva.

Hrvatski Dan kvalitete

Dana 09.11.2010. u Zagrebu je obilježen Svjetski Dan, Europski tjedan i Hrvatski Dan kvalitete, već tradicionalno, u organizaciji HDK (Hrvatsko društvo za kvalitetu). Svečanosti je prisustvovala i delegacija HDMK koju je predvodio predsjednik Dr. sc. Miroslav Drljača. Tom prigodom HDK je zaslužnim pojedincima i organizacijama dodijelio Povelju. Dobitnici u 2010. godini su: za organizacije Trast d.o.o. iz Splita; za organizacije za doprinos edukaciji o kvaliteti Građevinski fakultet u Osijeku; za pojedinačni doprinos razvoju kvalitete Prof. dr. sc. Velimir Srića te mr. sc. Ana Devčić-Jeras; za životno djelo Dr. sc. Josip Čiček, jedan od osnivača i doživotni počasni član našeg Društva, koji trenutno obnaša i funkciju predsjednika Nadzornog odbora HDMK. Na svečanosti je pročitano zajedničko priopćenje HDMK i HDK, upućeno javnostima, u kojem se konstatira stanje u hrvatskom društvu i gospodarstvu te se sustav upravljanja kvalitetom i materijalizacija načela upravljanja kvalitetom, nude kao jedan od mogućih doprinosa poboljšanju stanja i povećanju konkurentske sposobnosti gospodarstva.

12. Simpozij o kvaliteti

Upravni odbor HDMK donio je odluku da će se 12. Međunarodni Simpozij o kvaliteti, u organizaciji Hrvatskog društva menadžera kvalitete, održati 17. i 18. 03. 2011. godine u Osijeku. Ovo je prvi put da se Simpozij organizira u Slavoniji. Više informacija o Simpoziji nalazi se na web stranici Društva.

Skupština HDMK

Upravni odbor HDMK donio je odluku da će se sjednica redovne Skupštine Društva održati 21.12.2010. godine u Zagrebu, u sjedištu Društva. Materijal za Skupštinu bit će pravovremeno dostavljen članovima Društva.

Članarina za 2010. godinu

Sukladno Odluci Skupštine HDMK, godišnja članarina za pojedinca iznosi 100,00 kn (sto kuna). Članarina se uplaćuje uplatnicom na žiro-račun HDMK: 2360000-1101505393 kod Zagrebačke banke. Podsjećamo članove Društva koji nisu uplatili članarinu za 2010. godinu da to učine do kraja tekuće godine.